Resursi i materijali

STEM mijenja način na koji razmišljamo o edukaciji, nudeći brojne prilike za učenje i istraživanje neovisno o dobi ili pozadini. Kako pojedinci, obitelji, zajednice i organizacije mogu iskoristiti sve što STEM nudi? Ovaj članak pruža pregled korisnih resursa i materijala koji olakšavaju pristup STEM-u i omogućavaju njegovu primjenu u različitim obrazovnim kontekstima.

Polygon 1 (2).png